เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ดูทั้งหมด

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2

ด้วยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกจึงจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการทำความดีและจัดทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ตาม"โครงการผู้ว่ามาหานะเธอ" ณ.โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ โดยมีนายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ปลัดอาวุโส เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก

อบต.ทุ่งคอก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอสองพี่น้อง และไร่จอมยุทธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา นำโดย นายประทีป ชัยยอด นายก อบต.นาหว้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกร เข้ารับฟังบรรยายศึกษาดูงาน

พิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จัดโดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รพ.สต.ทุ่งคอก และผู้นำชุมชนทุกท่าน

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทุ่งคอก การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ศพด โดยกองการศึกษาร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
[+] more
 
 
 
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ทุ่งคอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ อบต.ทุ่งคอก
ita อบต.ทุ่งคอก
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ �����º��
รายละเอียด  ��Ե�..
ติดต่อ  ������Ҫվ�Ӵ���..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ หอคอยบรรหารแจ่มใส
รายละเอียด   -
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ศาลปกครอง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร