เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   
 
ด้วยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกจึงจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการทำความดีและจัดทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
กิจกรรมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ตาม"โครงการผู้ว่ามาหานะเธอ" ณ.โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ โดยมีนายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ปลัดอาวุโส เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
อบต.ทุ่งคอก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอสองพี่น้อง และไร่จอมยุทธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา นำโดย นายประทีป ชัยยอด นายก อบต.นาหว้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกร เข้ารับฟังบรรยายศึกษาดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
พิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จัดโดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รพ.สต.ทุ่งคอก และผู้นำชุมชนทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทุ่งคอก การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ศพด โดยกองการศึกษาร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก เข้าร่วมกิจกรรมตรวจติดตามประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.บ้านลองตอง ร่วมกับผู้นำชุมชน คุณหมอ เจ้าหน้าที่ อสม.และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
อบรมโครงการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งคอก ในหัวข้อการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs วิธีการจัดการขยะเปียก กิจกรรม "ลอตเตอรี่แลกของ" กิจกรรมการทำเหรียญโปรยทานจากลอตเตอรี่ ขอขอบคุณท่านวิทยากร
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พร้อม คณะ ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง​ อำเภอสองพี่น้อง​ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รร.วัดเทพพิทักษ์ วันที่ 22 มี.ค.65
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565


   
   
   
 
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย หมู่ที่ 6,7,14,16 จำนวน 19 ราย ณ .ห้องประชุมธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565


   
   
   
 
ภาระกิจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565


   
   
   
 
นาย ศิรพัชร์ อัครโชครัศมีกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ทุ่งคอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งคอก ออก ว.4.เหตุ รถกระบะชนท้ายรถเก๋ง บริเวรแยกหนองวัลย์เปรียงมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2565


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564


   
   
   
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
อบต.ทุ่งคอก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


   
   
   
 
โครงการให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงกับประชาชนในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
การซ้อมแผนระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
สนามกีฬากลาง อบต.ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย