โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ดูทั้งหมด

วันลอยกระทง ประจำปี 2560

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560)
[+] more
 
 
 
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
เบี้ยยังชีพผู้สูง
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.สุพรรณบุรี
คู่มือบริการประชาชน
คืนความสุขให้ประชาชน
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ใยบัว
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว เป็นฝีมือ..
ติดต่อ  กลุ่มอาชีพทำดอกไม้ใยบัว 465 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ : นางสารภี มยุรางกูร ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดไผ่โรงวัว
รายละเอียด   สร้างขึ้นสมัยปี พ.ศ. 2469 อยู่ที่ตำบลบางตาเถร ริมคลองพระยาบันลือ อำเภอสองพี่น้อง เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธโคดม ซึ..
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
[+] more
 51 สอบถามตำแหน่งว่าง ประปา4 [12 ธ.ค. 60]::[1035]
 79 โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้าง” วันที่ 25 – 29 เดือน yotathai [11 ธ.ค. 60]::[604]
 110 น้ำประปา ขุ่น และ สกปรก ถาวร  [11 ธ.ค. 60]::[868]
 25 จะสมัครครูดีประจำตำบล  ครูบ้านนอก [11 ธ.ค. 60]::[1286]
 19 ขอความกรุณา ท่านปลัดประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ เด็กเทพ  [11 ธ.ค. 60]::[1359]
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร