โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานกองช่าง  
   
2
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เป็นสำนักงานกองคลัง  
   
3
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคป  
   
4
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4  
   
5
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง หมู่ 9 หมู่ 4 และหมู่ 1  
   
6
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ  
   
7
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา เพื่อรองรับบริการของประชาชนฯ  
   
8
ประการศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2