องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศไลบีเรีย แอฟริกาตะวันตก


นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พระครูใบฎี สุรพล มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียง คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลทุ่งคอก คณะจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศไลบีเรีย แอฟริกาตะวันตก นำโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไลบีเรีย เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริการสุขภาพ ณ สถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) วัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22
2024-02-06
2024-01-23