องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 17 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]18
3 ประกาศ เรื่อง แจ้งผลประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]12
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]9
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การปั้นพวงมาลัยดินไทย" [ 6 มี.ค. 2567 ]23
6 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]15
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 15 ก.พ. 2567 ]9
8 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 14 ก.พ. 2567 ]17
9 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]19
10 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ธ.ค. 2566 ]33
11 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย (การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร) [ 12 ธ.ค. 2566 ]22
12 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]24
13 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]36
14 ประกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์, การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]71
15 กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ [ 27 ต.ค. 2566 ]52
16 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนสุขภาพตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]46
17 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]48
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]42
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]56
20 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 18 ก.ย. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3