องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 16 มกราคม 2567


วันที่ 16 มกราคม 2567

พ.อ.อ.การะเวก สีทา ปลัด อบต.ทุ่งคอก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และอสม. ได้ทำการสุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22
2024-02-06
2024-01-23